Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viayowy yowy

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viayowy yowy
4014 41ba 420
Reposted from1985 1985 viana-zakrecie na-zakrecie
3088 9191 420
Reposted frommisza misza viayowy yowy
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viana-zakrecie na-zakrecie
8312 1d7c 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viahelenburns helenburns
1069 4157 420
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viana-zakrecie na-zakrecie
3700 717f 420
Reposted frommental-cat mental-cat viahelenburns helenburns
1834 273b 420
Reposted fromrol rol viahelenburns helenburns
5801 d0a7
Reposted fromlajcaj lajcaj viarainbows rainbows
5468 c0a6 420
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska viarainbows rainbows
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viana-zakrecie na-zakrecie
1454 917f 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaphotographers photographers
6144 35c5 420
Reposted fromink ink viahelenburns helenburns
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Reposted fromsecondhand-serenade secondhand-serenade viayowy yowy
4212 9f13 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viavesania vesania
3318 e824 420
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
1450 c46f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl