Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1178 4af4 420
Reposted fromposzum poszum viayowy yowy
Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, “Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But you listen to them anyway.” So, sometimes with art, it is important just to look
Reposted frompeper peper viapaintings paintings
1905 ad14 420
Reposted fromspace-grunge space-grunge viarainbows rainbows
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaOFFka OFFka
7888 b45c 420
Reposted fromharridan harridan viahelenburns helenburns
5160 90ac 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaOFFka OFFka
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viahelenburns helenburns
6784 eead 420

c0ssette:

“Reverie”, detail 1891. Charles Chaplin

Reposted fromfatique fatique viapaintings paintings
3891 2698 420
Reposted fromoskus oskus viahelenburns helenburns
I felt like crying but nothing came out. It was just a sort of sad sickness, sick sad, when you can’t feel any worse. I think you know it. I think everybody knows it now and then.
— Charles Bukowski, Tales of Ordinary Madness
Reposted fromthebelljar thebelljar viahelenburns helenburns
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viana-zakrecie na-zakrecie
9749 f552 420
Reposted fromhormeza hormeza viahelenburns helenburns
8444 0782 420

mindseyenyc:

Rafał Kostrzewa

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahelenburns helenburns
9565 4351 420

red-lipstick:

(x)99 aka Amanda Elledge (b. MI, USA)   Photography  

Reposted fromfuckblack fuckblack viahelenburns helenburns
5147 bc7f 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahelenburns helenburns
3242 2263 420
Reposted fromtaborri taborri viahelenburns helenburns
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl